Procedementos de xestión de Prevención de Riscos Laborais. Sergas

Procedementos de xestión de Prevención de Riscos Laborais. Sergas

Os procedementos son documentos pertencentes á estrutura documental do Sistema de Xestión de Seguridade e Saúde, que describen de forma detallada como se realizan determinadas actividades,asignando ao efecto os responsables da súa execución.