Acordos melloras nas condicións de traballo e retributivas. MS do 20 de abril 2023.

Acordos melloras nas condicións de traballo e retributivas. MS do 20 de abril 2023.