INSTRUCIÓNS SOBRE ALTA PRESTACIÓN DE XORNADA COMPLEMENTARIA EN GARDAS DE PRESENCIA FÍSICA DO PERSOAL FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA NOS CENTROS HOSPITALARIOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

INSTRUCIÓNS SOBRE ALTA PRESTACIÓN DE XORNADA COMPLEMENTARIA EN GARDAS DE PRESENCIA FÍSICA DO PERSOAL FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA NOS CENTROS HOSPITALARIOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Cargando