Prácticas externas de grao e máster

Prácticas externas de grao e máster

Dende a creación da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, organismo que asumiu as competencias de docencia e formación da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, esta páxina deixouse de actualizar. Para consultar información actualizada sobre esta materia, visite a web da Axencia (https://acis.sergas.gal). Se precisa información sobre as prácticas externas de grao e máster, pique aquí