Composición CBG

Composición CBG

O Consello de Bioética de Galicia estará integrado por un máximo de vinte membros, que deberán dispoñer de titulación en Ciencias da Saúde, Humanidades ou Ciencias Xurídicas e Sociais.

Polo menos a metade deles deberá ter formación en bioética.

O Consello de Bioética de Galicia contará cunha Presidencia, unha Vicepresidencia, unha Secretaría e vogalías.

COMPOSICIÓN DO CONSELLO DE BIOÉTICA DE GALICIA
 • Ana Concheiro Guisán
 • Rosendo Bugarín González
 • Ana Guillén Vilanova
 • Xurxo Hervada Vidal
 • Victoria Lojo Vicente
 • Silvia Sánchez Radío
 • Juan Carlos Vázquez Barro
 • Yolanda Triñanes Pego
 • Inés del Río Pastoriza
 • Miguel Vieito Villar
 • Andrea Gallego Valdeiglesias
 • María Carolina Pereira Sáez
 • Begoña Graña Suárez
 • Irene Martínez Montero
 • María José de la Torre Fernández
 • Nuria Varela Feal