Composición CBG

Composición CBG

O Consello de Bioética de Galicia estará integrado por un máximo de vinte membros, que deberán dispoñer de titulación en Ciencias da Saúde, Humanidades ou Ciencias Xurídicas e Sociais.

Polo menos a metade deles deberá ter formación en bioética.

O Consello de Bioética de Galicia contará cunha Presidencia, unha Vicepresidencia, unha Secretaría e vogalías.

PRESIDENCIA


VICEPRESIDENCIA
 • Ana Concheiro Guisán

SECRETARÍA
 • Teresa Conde Cid

VOGALÍAS
 • Rosendo Bugarín González
 • Natalia Cal Purriños
 • Joám Casas Rodrigues
 • Olivia Díez Lindín
 • Irene Esperón Rodríguez
 • Ana Guillén Vilanova
 • Juan Antonio Garrido Sanjuan
 • Xurxo Hervada Vidal
 • Victoria Lojo Vicente
 • María Ponte García
 • Luis Peleteiro Pensado
 • Carmen Ramil Fraga
 • Antonio Rodríguez Nuñez
 • Alberto Ruano Raviña
 • Silvia Sánchez Radío
 • Carmen Solloso, Blanco
 • Mónica Suárez Berea
 • Isabel Vila Iglesias