Resolución do 18 de xullo de 2019, pola que se aproba a lista definitiva de puntuacións obtidas no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia e se convoca o acto público de elección

Resolución do 18 de xullo de 2019, pola que se aproba a lista definitiva de puntuacións obtidas no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia e se convoca o acto público de elección

Cargando