Lista definitiva de puntuacións obtidas polas persoas aspirantes no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia e se convoca o acto público de elección

Lista definitiva de puntuacións obtidas polas persoas aspirantes no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia e se convoca o acto público de elección

RESOLUCIÓN de 18 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se aproba a lista definitiva de puntuacións obtidas polas persoas participantes no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia e se convoca o acto público de elección.
 
Data de publicación: 23/07/2019
 
Data do acto público de elección: 14/09/2019 ás 9:30 h.