Comisión Garantía e Avaliación da Eutanasia da C.A. de Galicia

Comisión Garantía e Avaliación da Eutanasia da C.A. de Galicia

Órgano administrativo de ámbito autonómico adscrito á Consellería de Sanidade a través da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria. Verifica de forma previa e a posteriori o cumprimento da lei, resolve reclamacións de denegacións e elabora o informe anual de avaliación da prestación. Serve de órgano consultivo na Comunidade Autónoma. Está integrada por 12 membros.