A PRESTACIÓN DE AXUDA PARA MORRER EN GALICIA. APLICACIÓN DA LEI DE REGULACIÓN DA EUTANASIA

A PRESTACIÓN DE AXUDA PARA MORRER EN GALICIA. APLICACIÓN DA LEI DE REGULACIÓN DA EUTANASIA

A Lei Orgánica 3/2021, do 24 de marzo, de regulación da eutanasia recoñece a toda persoa que cumpra as condicións esixidas o dereito a solicitar e recibir a axuda necesaria para morrer  e establece o procedemento que debe seguirse e as garantías a observar. Entrou en vigor o 25 de xuño de 2021.