A PRESTACIÓN DE AXUDA PARA MORRER EN GALICIA. APLICACIÓN DA LEI DE REGULACIÓN DA EUTANASIA

A PRESTACIÓN DE AXUDA PARA MORRER EN GALICIA. APLICACIÓN DA LEI DE REGULACIÓN DA EUTANASIA

A Lei Orgánica 3/2021 de regulación da eutanasia recoñece, a toda persoa que cumpra as condicións esixidas, o dereito a solicitar e recibir a axuda necesaria para morrer establecendo o procedemento que debe seguirse e as garantías a observar. Ten entrada en vigor o 25  de xuño de 2021.Documentos básicos:​​​​​​​​​​​​​​​