Declaración de accesibilidade para a plataforma iOS

Declaración de accesibilidade para a plataforma iOS

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica á aplicación móbil Sergas Móbil iOS desde a versión 02.02.0100 do 3 de setembro de 2021.

Situación do cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. falta de conformidade co RD 1112/2018:
  • Nas funcionalidades nativas da aplicación, poden producirse problemas de accesibilidade como:
   • Algúns compoñentes non poden ser identificados correctamente polos productos de apoio afectando aos requisitos 11.1.1.1 Contido non textual, 11.1.3.5 Identificar o propósito da entrada, 11.3.3.1 Identificación de erros e 11.3.3.3 Suxestións ante erros de UNE-EN 301 549:2009.
   • Algúns contidos poden presentar problemas para a súa correcta visualización afectando aos requisitos 11.1.3.3 Características sensoriais, 11.1.4.1 Uso da cor, 11.1.4.3 Contraste (mínimo), 11.1.4.11 Contraste non textual, 11.1.3.4 Orientación e 11.1.4.4 Reaxuste do texto de UNE-EN 301 549:2009.
   • O acceso a algunhas funcionalidades mediante o uso dun teclado externo é limitado afectando aos requisitos 11.2.1.1 Teclado, 11.2.1.2 Sen trampas para o foco do teclado e 11.2.4.7 Visibilidade do foco de UNE-EN 301 549:2009.
  • Ademais, esta aplicación, para algunhas funcionalidades, amosa contidos de páxinas web publicadas polo Sergas. Nestas páxinas poden producirse algúns problemas de accesibilidade como:
   • Poden existir problemas para percibir algúns elementos do sitio afectando aos requisitos 9.1.1.1 Contido non textual, 9.1.3.1 Información e relacións, 9.1.3.5 Identificar o propósito da entrada, 9.1.4.3 Contraste (mínimo) e 9.1.4.11 Contraste non textual de UNE-EN 301 549:2019.
   • Pódense experimentar problemas no acceso ás funcionalidades dos elementos do sitio afectando aos requisitos 9.2.4.1 Evitar bloques, 9.2.4.4 Propósito das ligazóns (no seu contexto), 9.2.4.7 Visibilidade do foco e 9.2.5.3 Nome na etiqueta de UNE-EN 301 549:2019.
   • Pode non estar dispoñible algunha información relativa a elementos do sitio que afecte a comprender como usar estes elementos ou a información que proporcionan afectando aos requisitos 9.3.1.2 Idioma das partes, 9.3.2.2 Ao recibir entradas e 9.3.3.2 Etiquetas ou instrucións de UNE-EN 301 549:2019.
   • Algúns navegadores ou produtos de apoio poden experimentar problemas para interpretar algúns elementos deste sitio afectando ao requisito 9.4.1.2 Nome e función, valor de UNE-EN 301 549:2019.
 2. carga desproporcionada: non aplica.
 3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: non aplica.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 25/01/2022.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Última revisión da declaración: 25/01/2022.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

Data de última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizada o 10/09/2021.

Ligazóns relacionadas