Documentación especificacións técnicas

Documentación especificacións técnicas

Documentación de especificacións técnicas ordeadas por data de publicación.

A documentación desta sección irase actualizando mediante sucesivas publicacións. Deberase ter en conta o documento de especificacións na súa versión vixente na data de publicación de cada licitación no perfil do contratante.