Que información contén?

Que información contén?

Modelos de tarxetas sanitarias galegas en vigor
 • Modelo de tarxeta sanitaria emitida ata setembro de 2014

 

ANVERSO
 
anverso1.jpg
As tarxetas sanitarias constan da seguinte información
 
 • 1. Código de barras (identificativo de cada cidadán/á). En tarxetas emitidas a partir de marzo do 2011.
 • 2. CITE: código de identificación da Comunidade Autónoma de Galicia, como entidade emisora de Tarxeta Sanitaria Individual no Sistema Nacional de Saúde.
 • 3. CIP: código de identificación persoal no Sistema de Información de Tarxeta Sanitaria.
 • 4. Tipo de farmacia (activo/pensionista): dende xaneiro de 2013 non se imprime o tipo de farmacia na tarxeta sanitaria galega.
 • 5. Número da Seguridade Social de asistencia sanitaria : número de afiliación, emitido pola Seguridade Social, a través do que se recibe a asistencia sanitaria. No caso de beneficiarios este número coincide có do titular do dereito.
 • 6. Número de emisión da tarxeta.
 • 7. Nome e apelidos do cidadán/á.

 

REVERSO
 
reverso1.jpg
 
 
 
 • Novo modelo de tarxeta sanitaria galega emitida a partir de setembro de 2014

 

ANVERSO
 
anverso2.png

As tarxetas sanitarias constan da seguinte información
 
 • 1. Código de barras (identificativo de cada cidadán/á).
 • 2. CIP: código de identificación persoal no Sistema de Información de Tarxeta Sanitaria.
 • 3. DNI/NIE: número do documento nacional de identidade ou de identificación de estranxeiro. É un dato opcional.
 • 4. Número da Seguridade Social propio: número de cada cidadán/á, emitido pola Seguridade Social. É un dato opcional.
 • 5. Nome e apelidos do cidadán/á.
 • 6. Código SNS: código de identificación persoal único para todo o Sistema Nacional de Saúde.
 • 7. CITE: código de identificación da Comunidade Autónoma de Galicia como entidade emisora de Tarxeta Sanitaria Individual no Sistema Nacional de Saúde, actualizado en cumprimento da norma UNE-EN 1387:1997.
 • 8. Lenda 'TSI' en Braille: en casos específicos, gravaranse en Braille os carácteres das iniciais de Tarxeta Sanitaria Individual.
 
REVERSO
 
reverso2.jpg

 
 • 1. Datos do centro de saúde e dos profesionais sanitarios asignados aos/ás cidadáns/ás.
 • 2. Páxina web da Consellería de Sanidade/ Servizo Galego de Saúde: www.sergas.es
 • 3. Número de emisión da tarxeta