Instrución sobre a prestación da asistencia sanitaria en Galicia ás persoas que non teñen a condición de asegurado ou de beneficiario do mesmo recoñecido polo INSS, ou, no seu caso, polo Instituto Social da Mariña

Instrución sobre a prestación da asistencia sanitaria en Galicia ás persoas que non teñen a condición de asegurado ou de beneficiario do mesmo recoñecido polo INSS, ou, no seu caso, polo Instituto Social da Mariña

Cargando