O proxecto Biblioterapia

O proxecto Biblioterapia

BBO.png

¿En que consiste?

A Biblioterapia consiste no uso da lectura cun obxectivo terapéutico ou de desenvolvemento persoal.

Acúdese a ela para apoiar ao tratamento de trastornos mentais e problemas emocionais.

¿Quen participa?

O proxecto está promovido pola Axencia de Coñecemento en Saúde e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia coa colaboración da Rede de Bibliotecas de Galicia, colexios profesionais, sociedades científicas e expertos en saúde e literatura​​

O proxecto galego:

Promovido pola Axencia de Coñecemento en Saúde e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, coa colaboración da Rede Galega de Bibliotecas, colexios profesionais e sociedades científicas, asociacións de pacientes e expertos en saúde e literatura e a colaboración e financiación de Lundbeck.

Proxecto baseado na evidencia científica e cocreado con pacientes e expertos.

142 libros recomendados por profesionais da saúde mental, expertos en literatura e pacientes.​​​​​​​​​​​