Vixilancia epidemiolóxica da TB en Galicia

Vixilancia epidemiolóxica da TB en Galicia

Os obxectivos dos informes epidemiolóxicos anuais editados polo Programa Galego de Prevención e Control da Tuberculose son:

  • Cuantificar os casos novos de TB detectados cada ano.
  • Describir as características epidemiolóxicas da TB en Galicia e a súa evolución temporal.
  • Describir as características dos estudos de contactos realizados na nosa comunidade.