Vixilancia da saúde laboral

Vixilancia da saúde laboral

A saúde laboral, dentro da saúde pública, ten como fin conseguir o mais alto grao de benestar físico, psíquico e social dos traballadores en relación coas características e riscos derivados do lugar de traballo, o ambiente laboral e a influenza deste no seu entorno, promovendo aspectos preventivos, de diagnóstico, de tratamento, de adaptación e rehabilitación da patoloxía producida ou relacionada co traballo.

Art 32 lei 33/2011, de 4 de outubro, Xeral de Saúde Pública.