Entidades nas que facer as probas rápidas

Entidades nas que facer as probas rápidas

 

ENTIDADES COLABORADORAS NO PROXECTO PROBA RÁPIDA ANÓNIMA DE VIH

Centro Quérote+ Santiago de Compostela
Rúa Ramón Piñeiro, núm. 19
15.703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Horario: de luns a xoves de 9:00 a 13:00 h
e luns e xoves de 16:30 a 18:00 h
(Pedir cita previa )
Tfno: 881 997 613

Quérote+ Lugo
Canella da Deputación s/n
27.001 Lugo
Horario: de luns a xoves de 9:00 a 13:00 h
e luns e xoves de 16:30 a 18:00 h
(Pedir cita previa )
Tfno: 982 241 732

Quérote+ A Coruña
Avda. Linares Rivas, 28 8º andar
15.005 A Coruña
Horario: de luns a xoves de 9:00 a 13:00 h
e luns e xoves de 16:30 a 18:00 h
(Pedir cita previa )
Tfno: 981 223 913

Quérote+ Vigo
Rúa Ferrería, 41
36.204 Vigo (Pontevedra)
Horario: de luns a xoves de 9:00 a 13:00 h
e luns e xoves de 16:30 a 18:00 h
(Pedir cita previa )
Tfno: 986 095 977

Quérote+ Ourense
Rúa Celso Emilio Ferreiro, núm. 27
32.004 Ourense
Horario: de luns a xoves de 9:00 a 13:00 h
e luns e xoves de 16:30 a 18:00 h
(Pedir cita previa )
Tfno: 988 231 470

Comité antisida da Coruña CASCO
Rúa Padre Sarmiento, núm. 24, baixo
15.005 A Coruña
Horario: de luns a venres de 9:00 a 16:00 h
Tfno: 981 144 151

Comité antisida de Ourense
Rúa Pena Trevinca, núm. 22, soto 2.
32.005 Ourense
Horario: de luns a venres de 9:00 a 15:00 h
Tfno: 988 233 000

 

Ecos do sur

 

Avda. Finisterre, 109, baixo dereita
15.004 A Coruña
Horario: de luns a venres de 8:00 a 14:00 h e de 16 a 18 h
Tfno: 881 965 692

Apoyo Positivo _ CASA Ourense
Avenida da Habana 43 2º esqda.
32.003 Ourense
Horario: de luns a venres (mañá e tarde)
Cita previa.
670578620/ourense@apoyopositivo.org


Asociación galega para a saúde sexual (AGASEX)
Ronda de Nelle, núm. 126, baixo drta
15.010 A Coruña
Horario: mércores pola tarde (previa cita)
Tfno: 881 916 869, 608 102 313

Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña(ALAS A Coruña)
Rúa Cardenal Cisneros 68, baixo dereita
15007 A Coruña
Horario: pedir cita
Tfno: 644 702 940
info@alascoruna.org

Asociación Faraxa
Ronda de Don Bosco, núm. 18, 1º
36.202 Vigo (Pontevedra)
Horario: pedir cita
Tfno: 986 132 068, /622 335 266

Asociación Aliad-Ultreia
Rúa Milagrosa, núm. 99-101
27.003 Lugo
Horario: pedir cita
Tfno: 982 251 948

Centro de día “O Mencer” Hermanas Oblatas
Rúa Espartero, núm. 51
15.401 Ferrol (A Coruña)
Horario: pedir cita
Tfno: 981 358 562

Asociación antidroga Renacer
Rúa Agustín Fernández Oujo, núm. 15 A, entrechán
15.960 Ribeira (A Coruña)
Horario: 9:00-14:00 h (pedir cita)
Tfno: 981 874 086

Médicos do Mundo en Santiago de Compostela
Rúa Galeras, núm. 13, 2º, porta 6-7
15.705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Horario: pedir cita
Tfno: 981 578 182, 600 581 754

Médicos do Mundo na Coruña
Despacho 5 do Centro de Información á Muller
Rúa Hortensias, s/n
Barrio das flores
15.008 A Coruña
Horario: pedir cita
Tfno: 628 467 595

Médicos do Mundo en Vigo
Rúa Illas Baleares, núm. 15, baixo
36.203 Vigo (Pontevedra)
Horario: pedir cita
Tfno: 986 484 301

Unidade de asistencia á drogodependencia (UAD) de Monforte
Rúa Otero Pedraio, s/n
27.400 Monforte de Lemos (Lugo)
Horario: pedir cita
Tfno: 982 400 495

Fundación Érguete-Integración
Avenida Martínez Garrido, núm. 21, interior
36.205 Vigo (Pontevedra)
Horario: de luns a venres, de 9:00 a 15:00 h
Tfno: 698 119 803 / 986 253 176

Centro Vagalume Cáritas Diocesana Santiago de Compostela
Rúa Loureiros, núm. 3, baixo
15.704 Santiago de Compostela (A Coruña)

 

Horario: de luns a xoves, de 9:00 a 14:00 h e de 16:00 a 19:00 ;venres de 8:00 a 15:00 h

 

Tfno: 981 585 515

Centro Vieiro Cáritas Diocesana Santiago de Compostela
Rúa Carretas, núm. 27
15.704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Horario: de luns a venres, de 7:00 a 15:00 h
Tfno: 981 585 608

AGAVIH
Rúa Brasil, núm. 44, entrechán
36.204 Vigo (Pontevedra)
Horario: pedir cita
Tfno: 663 023 032

Centro Alumar Cáritas Diocesana de Ourense
Praza Eironciño dos cabaleiros, núm. 5, 1º
32.005 Ourense
Horario: de luns a venres, de 8:30 a 14:00 h e de 16:00 h a 19:00 h
Tlfno: 988 244 650

Unidade de asistencia á drogodependencia (UAD) de Vigo - CEDRO
Rúa Pintor Colmeiro, núm. 9
36.211 Vigo (Pontevedra)
Horario de inverno: de luns a venres de 8:30 a 14:00 h e de 15:30 a 20:30 h
Horario de verán (de 1 de xuño a 30 de setembro): de luns a venres de 8:30 a 13:30 h e de 15:30 a 19:30 h
Tfno: 986 482 750

Fundación Amaranta
Rúa Progreso, núm. 121
32.003 Ourense
Horario: de luns a venres de 9:00 a 19:00 h
Tfno: 988 371 154

Unidade de asistencia á drogodependencia (UAD) de Ferrol - ASFEDRO
Rúa Cádiz, s/n, bloque 17, Caranza
15.406 Ferrol (A Coruña)
Horario de inverno: de luns a venres de 8:00 a 14:30 h e os xoves tamén de 17:00 a 20:00 h
Horario de verán (de 16 de xullo a 15 de setembro): de luns a venres de 8:00 a 14:45 h

 

Tfno: 981 372 112

 

Unidad de asistencia á drogodependencia (UAD) do Grove

 

Rúa do Matadoiro s/n
36.980 O Grove (Pontevedra)
Horario: 07.45 a 15.15 horas de luns a venres

 

Pedir cita
Tfno: 986 731 614

Asociación Rexurdir Provincial de Pontevedra
Centro de Atención Social Continuada

 

Rúa do Cruceiro, 17A-Baixo
36.002 Pontevedra
 
Horario: Pedir cita

 

Tfno. 986 858 254
604 077 362

Asociación Trans Miño
Rúa Puerto Rico 7 Bloque 2 Andar 3º Oficina 2

 

36780 A Guarda (Pontevedra)

 

Horario: Pedir cita
Tfno.626 420 874
transminho.lgtbi@gmail.com


ONG FIET GRATIA
Rúa García Prieto nº3 Sótano C.
15.706 Santiago de Compostela (A Coruña)
681 059 834
Horario: pedir cita

 ​​​