Indicadores no SVEC-G

Indicadores no SVEC-G

Neste apartado recóllese información sobre os indicadores do SVEC-G agrupados en 6 epígrafes. Dentro de cada epígrafe inclúense diferentes indicadores relacionados, ou ben coa enfermidade, ou ben co factor de risco ou protector contemplado.