Enfermidade polo novo coronavirus (COVID-19)

Enfermidade polo novo coronavirus (COVID-19)

Se vostede presenta síntomas de infección respiratoria (febre, malestar xeral, cansazo, tose ou dificultade para respirar) non vaia directamente a un centro sanitario. Chame ao 061.

Mais, para solicitar información xeral sobre o novo Coronavirus pode chamar ao número  881 54 00 45