Notificación probas autotest - Oficinas de farmacia

Notificación probas autotest - Oficinas de farmacia

 

Tras a aprobación, ou pasado 4 de xullo, dá Orde SND/726/2023 pola que se declara a finalización dá situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, vos centros sociosanitarios e farmacias NON precisan continuar declarando vos casos COVID-19 diagnosticados nos mesmos.