Marco normativo da vixilancia da tuberculose en Galicia

Marco normativo da vixilancia da tuberculose en Galicia

Neste apartado poderá consultar as distintas ordes, circulares e instrucións que regulan a vixilancia da TB en Galicia.