Indicadores Clave do Sistema Nacional de Saúde

Indicadores Clave do Sistema Nacional de Saúde

Indicadores Clave do Sistema Nacional de Saúde (INCLASNS).

Os Indicadores Clave do Sistema Nacional de Saúde (INCLASNS) son un conxunto priorizado de información que abarca os aspectos considerados máis relevantes da saúde e do sistema sanitario. O seu desenvolvemento realízase en colaboración coas comunidades autónomas a través da Subcomisión de Sistemas de Información do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. Son un total de 247 indicadores, dos que identificáronse 50 como esenciais. O Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social publica periodicamente unha actualización destes indicadores que inclúe a última versión da base de datos, un manual da aplicación, a metodoloxía e as fichas técnicas.