Servizo de Prevención de Condutas Adictivas

Servizo de Prevención de Condutas Adictivas

servizo.jpg

Funcións

  • Elaboración​, planificación e coordinación das actividades de prevención e control de trastornos adictivos.
  • ​​​A planificación e coordinación da actividade inspectora para o control da normativa referente ao consumo de tabaco, así como de todas aquelas actividades que así o requiran.
  • ​​En xeral, aqueloutras que, dentro do seu ámbito, lle sexan asignadas.

 

Localización

  • Edificio Administrativo San Lázaro s/n. 15789 Santiago de Compostela
  • Tlf. 881 541 859. Fax 881 541 865