Unidades de Prevención de Condutas Adictivas

Unidades de Prevención de Condutas Adictivas

Nestas unidades facilítase información á cidadanía sobre os efectos das distintas drogas, asi como sobre os factores de risco e protección a ter en conta para poder evitar as adiccións con e sen substancia. Tamén informan sobre uso axeitado das novas tecnoloxías, redes sociais, internet e videoxogos.