Centros de bronceado

Centros de bronceado

Desde o ano 2006 esta comunidade autónoma leva a cabo un programa sanitario de vixilancia dos centros de bronceado.
Desde o ano 2008 as actuacións do programa baséanse na avaliación de riscos, co fin de priorizar as actuacións e dispoñer de forma mais sinxela dos medios humanos e materiais dispoñibles.

 

Centros bronceado.jpg