Calendario 2006

Calendario 2006

Documentación correspondente ao calendario de vacinación infantil vixente no ano 2006.
Elimínase do calendario a vacinación rutineira fronte á hepatite B aos 12 anos.
Cambio na pauta da vacina antimeningocócica C.
Substitución da vacina pentavalente pola hexavalente aos 2 e 6 meses.