BioStatFLOSS

BioStatFLOSS

Recompilación de software portable para Windows, de libre distribución, especialmente indicado para a realización de estudos bioestatísticos, epidemiolóxicos e de saúde en xeral

BioSattFLOSS.jpg 

 

Novidades: 
[24/03/2023] Nova versión 7.0 xa dispoñible para a súa descarga.

 

Que é BioStatFLOSS

BioStatFLOSS consiste nun ámbito unificado e homoxéneo de execución, baixo o sistema operativo Microsoft Windows, dunha recompilación de programas, xa existentes e sobradamente contrastados, especificamente deseñados para a realización de estudos epidemiolóxicos, bioestatísticos e de saúde en xeral. O proxecto consiste nunha revisión e preparación do software relevante seleccionado e o desenvolvemento dun ámbito de execución común dende o que poder lanzar devanditos programas. O obxectivo, dotar dunha infraestrutura FLOSS (Free/Libre Open Source Software) e portable (que non necesite instalación) aos usuarios deste tipo de programas facilitando a migración do software privativo a solucións de software libre.

Un beneficio directo consiste no aforro por adquisición, posto que o software FLOSS a utilizar non ten custo por licenza. Ademais disto, a utilización de software de fontes abertas permite un acceso total á funcionalidade deste, podendo desenvolver novas rutinas ou aproveitar as que outros acheguen. Este tipo de solucións non é invasora co Sistema Informático posto que non necesita instalación (se pode executar dende unha carpeta, un pendrive ou un disco duro USB) contribuíndo á facilidade de mantemento deste ao non necesitar a intervención de persoal técnico especializado. Ademais, facilita introducirse nestes programas sen necesidade de gastar tempo buscándoos e configurándoos, tarefa que esixe certos coñecementos técnicos nalgúns casos.

En conclusión, BioStatFLOSS consegue eliminar o custo por licenzas en programas bioestatísticos e epidemiolóxicos que se usan, habitualmente, para a realización de estudos de saúde. Ademais, non necesita instalación o que o fai extremadamente versátil e portable, funcionando baixo un ámbito Windows único e homoxéneo.

 

 

BioStatFLOSS7.png


Software que inclúe

EPIDAT

http://www.sergas.es/saude-publica/EPIDAT

Programa de libre distribución desenvolvido polo Servizo de Epidemioloxía da Dirección Xeral de Saúde Pública de utilidade para a análise estatística e epidemiolóxica de datos.

(Manual)

 

EPIINFO

http://www.cdc.gov/epiinfo/

Software estatístico de dominio público para a epidemioloxía desenvolvido polo CDC (Centros para o Control e a Prevención de Enfermidades) que lle permite aos usuarios revisar os datos da enquisa para valores atípicos e datos inconsistentes, levar a cabo unha análise descritiva e xerar de modo sinxelo arquivos cos resultados da análise.

(Manual)

 

FIREFOX

https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/

É un navegador web libre e de código aberto.


LIBREOFFICE

https://es.libreoffice.org/

É un paquete de software de oficina libre e de código aberto que conta cun procesador de texto (Writer), un editor de follas de cálculo (Calc), un xestor de presentacións (Impress), un xestor de bases de datos (Base), un editor de gráficos vectoriais (Draw) e un editor de fórmulas matemáticas (Math).


OPENEPI

http://www.openepi.com/

É unha calculadora web gratuíta, dispoñible para o seu uso en epidemioloxía, bioestatística, saúde pública e medicina que proporciona unha serie de ferramentas epidemiolóxicas e estatísticas para os datos resumidos ou agregados.

(Manual)


PSPP

https://www.gnu.org/software/pspp/

É unha aplicación de software libre para a análise de datos que proporciona funcionalidades básicas como: frecuencias, táboas cruzadas, comparación de media, regresión lineal, fiabilidade, reordenamento de datos e probas non paramétricas entre outras.

(Manual)

 

QGIS

http://www.qgis.org/es/site/

É un Sistema de Información Xeográfica de código aberto que soporta numerosos formatos e funcionalidades de datos vector, datos ráster e bases de datos.

(Manual)

 

R

https://www.r-project.org/

Linguaxe de programación que ofrece unha ampla variedade de ferramentas estatísticas (modelos lineais e non lineais, tests estatísticos, análises de series temporais, etc) e gráficas manexado a través dunha consola na que se introduce o código propio da súa linguaxe para obter os resultados desexados.

(Manual)

 

R COMMANDER

http://www.rcommander.com/

É unha interfaz para a análise estatística que permite manexar R sen necesidade de coñecer o seu código.

 

R STUDIO

https://www.rstudio.com/

É un entorno de desenvolvemento integrado (IDE) para a linguaxe de programación R. Inclúe unha consola, un editor de sintaxe que apoia a execución do código e ferramentas para o trazado, a depuración e a xestión do espazo de traballo.


JASP

https://jasp-stats.org

Jasp é un programa de estatística de código aberto que permite análises clásicas e bayesianas.

(Manual)​


SUMATRA PDF

https://www.sumatrapdfreader.org/

Visor libre para documentos PDF, ePUB, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ e CBR.

(Manual)

 

 

Coa colaboración de:

Logos_20191028.png 

Esta actividade forma parte das actividades que Melisa realiza no marco do convenio de colaboración asinado coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), e incluídas no Plan de Acción de Software Libre da Xunta de Galicia.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​