SELECCIÓN PERSOAL INDEFINIDO PARA O CENTRO DE FABRICACIÓN DE INMUNOTERAPIAS CELULARES AVANZADAS

SELECCIÓN PERSOAL INDEFINIDO PARA O CENTRO DE FABRICACIÓN DE INMUNOTERAPIAS CELULARES AVANZADAS

Resolución do 18 de xaneiro de 2023 da Dirección Xerencia de Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A., pola que se convoca, para contratación laboral indefinida, o proceso de selección para a cobertura de varias prazas para o novo servizo público que prestará o Centro de Fabricación de Inmunoterapias Celulares Avanzadas da Unidade de Produción de Fármacos, situado en Santiago de Compostela.

Prazo presentación de candidaturas: do 7 de febreiro ao 7 de marzo de 2023.