Resolución pola que se publica a lista provisional de aspirantes excluídos e de aspirantes admitidos con puntuación (Actualización de listas a 15/10/2015)

Resolución pola que se publica a lista provisional de aspirantes excluídos e de aspirantes admitidos con puntuación (Actualización de listas a 15/10/2015)

Cargando