INSTRUCIÓN 13/20 pola que se modifica a Instrución 7/2020 en relación coa incorporación de profesionais en situación de xubilación

INSTRUCIÓN 13/20 pola que se modifica a Instrución 7/2020 en relación coa incorporación de profesionais en situación de xubilación

Cargando