INSTRUCIÓN 12/20 sobre medidas en materia de selección temporal para os/as profesionais en situación de incapacidade temporal provocada polo COVID-19

INSTRUCIÓN 12/20 sobre medidas en materia de selección temporal para os/as profesionais en situación de incapacidade temporal provocada polo COVID-19

Cargando