Relación provisional de aspirantes que solicitaron formación para áreas especiais (Selección Temporal)

Relación provisional de aspirantes que solicitaron formación para áreas especiais (Selección Temporal)