Relación provisional de aspirantes que solicitaron formación para áreas especiais (Quenda de Promoción Profesional)

Relación provisional de aspirantes que solicitaron formación para áreas especiais (Quenda de Promoción Profesional)