Códigos e importes a consignar no modelo de autoliquidación de taxas

Códigos e importes a consignar no modelo de autoliquidación de taxas

 
Códigos e campos a cumprimentar no modelo de autoliquidación de taxas para a inscrición na OPE do Servizo Galego de Saúde:

Consellería de__   Sanidade​​ Código: 11
Delegación de__   Servizos Centrais ​Código: 13
Servizo de__   Xerencia ​Código: 03​
Taxa denominación__   Inscrición proceso selectivo SERGAS ​Código: 300302
​Importe TOTAL:​  *Deberá consultar as bases da convocatoria para consignar o importe correspondente a súa categoría ou as posibles bonificacións ou exencións.​
 
Códigos e campos a cumprimentar no modelo de autoliquidación de taxas para a inscrición en LISTAS DE SELECIÓN TEMPORAL abertas do Servizo Galego de Saúde:

Consellería de__   Sanidade​​ Código: 11
Delegación de__   Servizos Centrais ​Código: 13
Servizo de__   Xerencia ​Código: 03​
Taxa denominación__   Inscrición nas listas para a cobertura con carácter temporal de postos de traballo na Administración da Comunidade Autónoma ​Código: 300301
​Importe TOTAL:​    ​18,40 Euros (salvo exencións totais ou parciais, nos casos previstos)​