CONCESIÓN DEMANIAL Á ASOCIACIÓN ÉRGUETE

CONCESIÓN DEMANIAL Á ASOCIACIÓN ÉRGUETE

Concesión demanial á Asociación Érguete.

Concesión demanial de 26 de abril de 2024 dun inmoble na Rúa López de Mora no Concello de Vigo a favor da Asocación Érguete de prevención e intervención en conductas adtictivas.