Estratexia de Humanización da Asistencia Sanitaria

Estratexia de Humanización da Asistencia Sanitaria

A Estratexia de Humanización reúne unha serie de accións dirixidas a fomentar a boa relación entre as persoas, a mellora das instalacións con espazos máis amables, a racionalización dos trámites administrativos, actuación en áreas especialmente sensibles, obter unha contorna de traballo satisfactorio e mellora da relación coas persoas usuarias. Todo isto ordenado a partir de 4 eixes estratéxicos, 16 liñas e 88 accións concretas.