Area de Santiago e Barbanza

Area de Santiago e Barbanza

A Estratexia de Humanización é un vehículo para canalizar e dar soporte a infinidade de iniciativas que dende hai tempo contribúen a facer máis amable o contacto co sistema sanitario para as persoas usuarias.

Nos diferentes centros asitenciais do Servizo Galego de Saúde existen proxectos de mellora e humanización desenvolvidos partindo de propostas de profesionais e cidadanía.
Co fin de unir estratexias, darlle prioridade ás liñas de traballo comúns, despregar accións e homoxeneizar o proceso, levouse a cabo unha análise dos diversos proxectos de humanización da asistencia sanitaria impulsados nas distintas áreas sanitarias do Servizo Galego de Saúde.
A Estratexia é un instrumento aberto onde se irán incorporando as iniciativas que veñan xurdindo das achegas de profesionais e pacientes, tendo sempre valores como a equidade e accesibilidade, e tamén a eficiencia e sustentabilidade do sistema sanitario.