Presentación resultados convocatoria

Presentación resultados convocatoria

Desde o seu lanzamento en abril de 2012 recibíronse un total de 307 propostas, 236 por parte de empresas privadas e 71 de entidades de investigación.O número total de participantes é de 109. O SERGAS publicou a lista de todas as entidades que enviaron propostas para ese subproyecto.
O 62% das propostas recibidas foron galegas, sendo a provincia da Coruña a que presentou o maior número de propostas
O nº de propostas medias recibidas por subproyecto foi de 24, sendo os subproyectos Fogar Dixital (IS-5) , Paciente experto 2.0. (IS-6) e Hospital en casa (IS-3) os que máis propostas recibiron
O 53% das propostas recibidas consideráronse interesantes para os proxectos H2050-IS, servindo para alimentar a definición dos proxectos por parte do SERGAS