Mapa demanda temperá

Mapa demanda temperá

A partir da definición dos subproyectos xeráronse 21 fichas de avance que permitiron identificar contratacións agrupadas dentro do Mapa de demanda temperá.
imagen mapa de demanda temprana_gal.JPG