Información sobre É-Saúde

Información sobre É-Saúde

 2022-07-04_133859.png

 Que podes atopar en É-Saúde?

 • A miña historia clínica: acceso aos informes da túa historia clínica electrónica.
 • A miña axenda: consulta as túas citas.
 • Os meus tratamentos: información sobre os teus tratamentos pasados, actuais e futuros.
 • A miña atención sanitaria: xestión das túas citas e información sobre os teus profesionais.
 • Os meus trámites: información histórica sobre a túa saúde e xestión de trámites co Sergas.
 • A miña carpeta persoal: xestión da propia saúde e da enfermidade.
 • Buscar centros e farmacias: información de hospitais, centros de saúde, servizos de urxencias, e farmacias.
 • Formación: acceso a cursos online e presenciais para afondar en temas do teu interese.
 • Asociacións e comunidades virtuais: información sobre asociacións de pacientes e a posibilidade de participar en comunidades abertas e restrinxidas.
 • Información do Sergas: acceso aos dereitos e deberes no Sistema Público de Saúde de Galicia e os recursos sobre tarxeta sanitaria e Contacte.
 • Axuda É-Saúde: as preguntas máis frecuentes sobre É-Saúde. 

Quen pode acceder?

 • Cidadanía con Tarxeta Sanitaria Sergas de 18 ou máis anos.
 • Profesionais sanitarios.
 • Asociacións de pacientes.

Como podes acceder?

 • Selecciona a opción Acceder
 • Escolle unha das tres opcións de acceso: Chave365, certificado dixital ou DNIe

Acceso sen identificación

 • Non é necesario identificarse

Acceso con seguridade alta

 • Podes darte de alta no sistema Chave365 de dous modos:
  • Presencialmente, en calquera dos órganos ou unidades administrativas da Xunta de Galicia que realicen as funcións de rexistro de Chave365 ou nun Centro de Saúde. Debes acudir persoalmente e acreditar a túa identidade mostrando o teu DNI. Podes consultar o listado de órganos acreditadores na seguinte ligazón
  • De maneira electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Para elo debes ter instalado no teu navegador un certificado electrónico válido ou empregar o teu DNI electrónico e dirixirte á seguinte ligazón.
 • A clave Chave365 débese renovar anualmente de xeito presencial ou electrónico.

A que vas ter acceso? 

 • Existen dous tipos de accesos a É-Saúde en función do contido ao que accedas:
  • Acceso sen identificación: Poderás acceder aos contidos públicos de É-Saúde: listados de comunicacións, asociacións, consultar centros…
  • Acceso con seguridade alta: Poderás acceder a toda a túa información de saúde e contidos personalizados que ofrece a plataforma, como os informes da túa Historia Clínica e os tratamentos.