Convenios de colaboración entre a Consellería de sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as universidades con colaboración en másteres.

Convenios de colaboración entre a Consellería de sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as universidades con colaboración en másteres.

RELACIÓN DE CONVENIOS PARA COLABORAR EN MÁSTERES
 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización de prácticas dos alumnos/as do “Máster Universitario en Saúde Pública” (asinado o 9 de febreiro de 2012).
 
Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para a realización  de prácticas de alumnos do “Máster Interuniversitario en Técnicas Estatísticas” (asinado o 16 de xaneiro de 2012).
 
Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización dos prácticums do alumnado da facultade de Psicoloxía (asinado o 23 de outubro de 2013).
 
Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela, a Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde para a realización de prácticas ou de traballos fin de máster dos alumnos do Máster en Economia: Organización Industrial e Mercado Financeiros (asinado o 7 de xaneiro de 2014).
 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para a realización  de prácticas de alumnos do “Máster Interuniversitario en Técnicas Estatísticas” (asinado o 16 de xaneiro de 2012).
 
Convenio entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as universidades de Vigo e A Coruña para a realización no “Máster en Biotecnoloxía Avanzada” (asinado o 27 de xullo de 2011).
 
Convenio de colaboración entre a Universidade da Coruña, a Consellería de Sanidade e o Servicio Galego de Saúde para o desenvolvemento de Estudos de doutorado (asinado o 2 de xullo de 2014).
 
UNIVERSIDADE DE VIGO
Convenio entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as universidades de Vigo e A Coruña para a realización no “Máster en Biotecnoloxía Avanzada” (asinado o 27 de xullo de 2011).
 
Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para a realización  de prácticas de alumnos do “Máster Interuniversitario en Técnicas Estatísticas” (asinado o 16 de xaneiro de 2012).
 
Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Vigo para a realización de prácticas dos alumnos do "Máster Universitario en xestión e dirección laboral” na especialidade de Dirección Laboral de Empresas (asinado o 20 de febreiro de 2013). Vixencia ata 31 de decembro de 2015.
 
UNIVERSIDADE DE BARCELONA
 
Convenio de colaboración entre el Servicio Gallego de Salud, la Universidad de Barcelona para la realización de las prácticas externas del Máster de Enfermería de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del dolor (asinado o 19 de abril de 2013).
 
Convenio de colaboración entre el Servicio Gallego de Salud y la Universidad de Barcelona para la realización de las prácticas externas del Máster en Patología Mamaria-Senología (asinado o 6 de novembro de 2012).