Convenios de colaboración asinados entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as universidades non pertencentes ao sistema universitario galego

Convenios de colaboración asinados entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as universidades non pertencentes ao sistema universitario galego

Dende a creación da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, organismo que asumiu as competencias de docencia e formación da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, esta páxina deixouse de actualizar. Para consultar información actualizada sobre esta materia, visite a web da Axencia (https://acis.sergas.gal). Se precisa información sobre os convenios de colaboración asinados entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as universidades non galegas, pique aquí