Convenios de colaboración asinados entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as universidades galegas

Convenios de colaboración asinados entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as universidades galegas

RELACIÓN DE CONVENIOS SEGUNDO AS UNIVERSIDADES


UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociais, para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa para a realización do Prácticum das titulacións da Escola Universitaria de Traballo Social (asinado o 28 de setembro de 2012).

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización de prácticas preprofesionais (asinado el 5 de novembro de 2013).

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización das prácticas tuteladas dos alumnos/as do grao en Nutrición Humana e Dietética (asinado o 15 de marzo de 2013).

Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización das prácticas tuteladas dos alumnos/as do grao en Óptica e Optometría (asinado o 9 de abril de 2012).

Convenio de colaboración educativa entre o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización das prácticas en período non lectivo dos/as alumnos/as das titulacións de Medicina e Odontoloxía (asinado o 7 de maio de 2013).

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización de prácticas académicas externas dos/as alumnos/as da titulación de Farmacia (asinado o 20 de setembro de 2013).

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización de prácticas académicas externas dos alumnos da titulación de Veterinaria (asinado o 20 de setembro de 2013).

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade da Coruña para a realización de prácticas externas (asinado o 31 de outubro de 2013).

UNIVERSIDADE DE VIGO

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de Vigo para a realización de prácticas preprofesionais (asinado o 20 de febreiro de 2013).