VI Concurso Universitario de Curtametraxes. Curso 2020/21

VI Concurso Universitario de Curtametraxes. Curso 2020/21

Terceiro premio:

Título: Doar e salvar todo é empezar
Nome dos autores/as: Alexia Mariño Beiro
Centro: Facultade de Ciencias da Comunicaci ón. Universidade de A Coruña.

Segundo premio:
Título: O camiño dunha doazón de medula ósea
Nome dos autores/as : Zaida López Estévez
Centro : Facultade de Ciencias da Educaci ón. Universidade de Santiago de Compostela.

Primeiro premio:
Título: Usa o teu poder
Nome dos autores/as : David Hortas García
Centro : Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación. Pont evedra . Universidade de Vigo.