Asociacións de enfermos e transplantados

Asociacións de enfermos e transplantados

NOME : ALCER-A Coruña
ENDEREZO : Hotel de Pacientes del Hospital Universitario de A Coruña, Xubias de Arriba, 84 - Planta semi-sótano, 15006 - A Coruña
TELÉFONO : 981-298759
CORREO ELECTRÓNICO :info@alcercoruna.org

NOME : ALCER-LUGO
ENDEREZO : R/ Infanta Elena,11. Casa Clara Campoamor, locales 5 y 7. 27003 Lugo
TELÉFONO : 982-243231
CORREO ELECTRÓNICO : alcerlugo@ cogami.es

NOME : ALCER-OURENSE
ENDEREZO : Rúa Farixa, nº 7, CIS Aixiña, 32005 - Ourense
TELÉFONO : 988-229615
CORREO ELECTRÓNICO : alcerourense@hotmail.com

NOME : ALCER-Pontevedra
ENDEREZO : Rúa Agro da Estrela nº 3, 36004, A Parda, Pontevedra
TELÉFONO : 693 714 005
CORREO ELECTRÓNICO : infoalcerpontevedra@gmail.com

NOME : ASOCIACIÓN GALLEGA DE TRASPLANTES "AIRIÑOS"
ENDEREZO : Hotel de pacientes do Hospital Universitario da Coruña. As Xubias de Arriba, 84, planta 4ª, 15006 A Coruña
TELÉFONO : 981-130404 ext.295411 686526569
CORREO ELECTRÓNICO : asociacionairinos@gmail.com

NOME : ASOCIACIÓN GALLEGA TRASPLANTADOS RIÑÓN SANTIAGO "TRAS-RIL-SAN"
ENDEREZO : Casa do Benestar de Santiago de Compostela (CABES), Rúa Manuel María nº 6, planta 2ª despacho nº 1, 15705 Santiago de Compostela
TELÉFONO : 981-582213 652189003
CORREO ELECTRÓNICO :trasrilsan@gmail.com

NOME : ASOCIACIÓN DE DONANTES Y RECEPTORES DE ÓRGANOS DE VIGO "ADROVI"
ENDEREZO : Hospital Nicolás Peña. Avda. As Camelias nº 109, 36211 Vigo
TELÉFONO : 986-219888
CORREO ELECTRÓNICO : adrovi.org@gmail.com

NOME : ASOCIACIÓN DE TRANSPLANTADOS DE MEDULA ÓSEA "ASOTRAME"
ENDEREZO : Rúa Vidrieiros, Narón
TELÉFONO : 686876865
CORREO ELECTRÓNICO :asotrame@hotmail.com

NOME : FEDERACIÓN ALCER GALICIA
ENDEREZO : Casa do Benestar de Santiago de Compostela (CABES), Rúa Manuel María nº 6, planta 3ª, 15705 Santiago de Compostela
TELÉFONO : 670343516 610076233
CORREO ELECTRÓNICO : alcergalicia@gmail.com