CEA - Área Sanitaria de Vigo

CEA - Área Sanitaria de Vigo

Composición actual do Comité de Ética Asistencial do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
Presidente:

 • Juan Luis Fernández Hierro
Secretaria:
 • Mª Holanda Rodríguez Vázquez
Vogais:
 • Ana Concheiro Guisán
 • José Manuel Encisa de Sá
 • Irene Esperón Rodríguez
 • Sofía Feijóo Villanueva
 • Josefina Freire Estrada
 • Fernando González González
 • Mª Pilar González Iglesias
 • Mª Mercedes Guerra Garcia
 • Lucas Lage Cendón
 • María J. Lago Vilaboa
 • Victoria Lojo Vicente
 • Nieves Martínez Bargiela
 • Lina Méndez Pena
 • Mª Teresa Pérez Rodríguez
 • María Ponte García
 • José Eladio Seco Fernández
 • María Tato Fontaíña