CEA - Área Sanitaria de Vigo

CEA - Área Sanitaria de Vigo

Composición actual do Comité de Ética Asistencial do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
Presidente:

 • Luis J. Arenas Villarroel 
Secretario:
 • Juan Carlos Cabo Harguindey
Vogais:
 • Mª Aránzazu Bujanda Arizmendi
 • Ana Concheiro Guisán
 • José M. Encisa De Sa
 • Irene Esperón Rodríguez
 • Juan L. Fernández Hierro
 • Josefina Freire Estrada
 • Mª Mercedes Guerra Garcia
 • Mª Pilar González Iglesias
 • María J. Lago Vilaboa
 • Victoria Lojo Vicente
 • Nieves Martínez Bargiela
 • Lina Méndez Pena
 • Mª Teresa Pérez Rodríguez
 • Pablo Bahamonde 
 • José Eladio Seco Fernández