CEA - Área Sanitaria de Ferrol

CEA - Área Sanitaria de Ferrol

Composición actual do Comité de Ética Asistencial da Área Sanitaria de Ferrol
Presidenta:

 • María Carmen Solloso Blanco
Vicepresidenta:
 • Carmen Carballada Rico
Secretaria:
 • Amanda Gómez Costa 
Vogais: 
 • Eugenia Ameneiros Lago
 • Belén Barros Barros
 • Antonio Bernal Moure
 • Mónica Castro Murga
 • Susana Cenalmor González
 • Xosé F. Delgado Lorenzo
 • Antonio José Fernández Paniagua
 • Juan Antonio Garrido Sanjuán
 • Paulino Gasaya Aller
 • Mª Dolores González Lorenzo
 • Ramón López de los Reyes
 • Matilde Maceiras Castiñeiras
 • Wenceslao Oubiña González
 • Cruz Sabio Teijeiro
 • Carmen Seijas García
 • Esperanza Soto Hermida
 • Eva Tizón Bouza
 • Nuria Varela Feal
 • Mª del Carmen Vázquez Friol