CEA do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

CEA do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Composición actual do Comité de Ética Asistencial do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
Presidente:

 • Alfredo Valdés Paredes
Vicepresidenta:
 • Trinidad García Cid
Secretaria: 
 • Ricardo Casanova Portabales
Vogais:
 • María Emilia Añel Álvarez
 • Sandra Cudeiro Domínguez
 • Nerea Sarmiento Carrera
 • José Antonio Casais Lestón
 • Hermelinda Estévez Rial
 • Eva Loureiro Iglesias
 • María José Vázquez Vázquez
 • María Luz Rey Sarceda
 • Beatriz Rodríguez Lorenzo
 • Mónica Siota Álvarez
 • María Teresa Valeiras González
 • Marta Maes Carballo
 • Alba García Moreira