Xestión clínica

Xestión clínica

Información sobre as Áreas de Xestión Clínica do Servizo Galego de Saúde, como modelo organizativo de prestación e xestión de servizos sanitarios.